Hotline: 0901 790 322 - Công Ty Cổ Phần Điện và Chiếu sáng An Phú

Cáp ngầm 4 lõi với lõi trung tính nhỏ hơn có giáp bảo vệ

Mã sản phẩm :AP Cable-15

Cáp ngầm 4 lõi với lõi trung tính nhỏ hơn có giáp bảo vệ

Cáp ngầm 4 lõi với lõi trung tính nhỏ hơn có giáp bảo vệ

Sản phẩm cùng loại