Dự án

Đại học Quốc gia Láng Hòa Lạc

Hạng mục thi công/cung cấp: Cột đèn, Bộ đèn cao áp, cáp điện, cột đèn nâng hạ 25m, cột đèn sân vườn, khung móng, cọc tiếp địa