Giao thông Quận Cầu Giấy- Hà Nội

Hạng mục cung cấp/thi công:

Cột đèn chiếu sáng, đèn cao áp, khung móng, cọc tiếp địa