Tầm nhìn - Sứ mệnh

+Giá trị cốt lõi:

Với APLICO, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG là chìa khóa quyết định, là kim chỉ nam trong mọi suy nghĩ, mọi chiến lược và mọi hành động của mọi thành viên APLICO, nhằm gìn giữ chữ tín, gia tăng giá trị, chia sẻ lợi ích và đảm bảo tương lai.

+Tầm nhìn:

APLICO luôn không ngừng phấn đấu trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu về lĩnh vực chiếu sáng công cộng và cáp điện hạ thế.

+Sứ mệnh:

-Với Khách hàng: Mang đến cho khách hàng Việt Nam những sản phẩm thiết bị điện và chiếu sáng với chất lượng tốt nhất và giá thành hợp lý nhất.

-Với nhân viên: xây dựng một môi trường làm việc năng động, sáng tạo để mọi nhân viên đều có thể thể hiện hết năng lực của mình, được đánh giá đúng sự đóng góp và được tưởng thưởng xứng đáng.

-Với xã hội: tạo ra các giá trị gia tăng cho xã hội từ việc đưa các công nghệ chiếu sáng mới nhất ứng dụng vào thực tiễn đời sống xã hội, góp phần gia tăng lợi ích kinh tế và lợi ích xã hội trong tương lai.